Lični podaci

 

Ime:
Datum rođenja:
Mesto rođenja:
Prebivalište:

Erich Letsch (Erih Leč)
12. Avgust 1980.
Bačka Topola, Vojvodina, Srbija
Novi Sad, Vojvodina, Srbija

 

Školovanje

2007
2006


2006


2005/200620052004

1999/2000-2003/2004
1997/1998

1995-1999

Položeni pravosudni ispit u januarskom roku.
Sticanje akademskog zvanja master međunarodnog privrednog prava (LLM – Master of Laws in International Business Stream)
Prihvaćena magistarska (master) teza na Srednje evropskom univerzitetu (CEU), naslov: Izuzeće arbitara u postupku pred međunarodnim trgovinskim arbitražama.
Master studije na Pravnom fakultetu Srednje evropskog unvierziteta (CEU) na Katedri za međunarodno privredno pravo, Budimpešta, Mađarska – na engleskom nastavnom jeziku.
Specijalistički kurs u trajanju od jednog semestra iz Međunarodnog trgovačkog i poslovnog prava na institutu „Asser“ u Hagu, Holandija – na engleskom nastavnom jeziku.
25. marta 2004. godine sticanje diplome na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Student gornje institucije.
Jedno polugodište provedeno u Healdsburgu, Kalifornija, SAD u programu razmene učenika srednje škole.
Školovanje u Gimnaziji «Svetozar Marković» u Novom Sadu – na mađarskom nastavnom jeziku.

 

Stručna zvanja, funkcije

 
2008

2007/2008


2007

2007
2006
2005

2004

2004

Advokat i stalni sudski tumač za engleski, nemački, mađarski i srpski jezik u Novom Sadu
Saradnik u kancelariji Marie-Luise Dött, poslanice hrišćansko-demokratske frakcije CDU/CSU u Parlamentu SR Nemačke (Bundestag) u trajanju od 6 meseci
Međunarodna parlamentarna praksa u Parlamentu SR Nemačke (Bundestag) u trajanju od 5 meseci
Upis u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine.
Završena advokatsko pripravnička praksa.
Postavljanje za stalnog sudskog tumača za nemački jezik, 17. Februara 2005. godine.
Advokatski pripravnik u adv. kancelariji Leč Endre u Novom Sadu.
Postavljanje za stalnog sudskog tumača za engleski i mađarski jezik, 27. Maja 2004. godine.