Uvažene stranke se obraćaju našoj advokatsko-prevodilačkoj kancelariji jer dobijaju kvalitetne i pouzdane usluge na istom mestu koje obuhvataju ne samo autentične i overene prevode, već i pružanje pravnih saveta sa osvrtom na pravne propise država jezika tumačenja (engleska, nemačka, mađarska, srpska i hrvatska jezička i državna područja).

Specijalizovana advokatska kancelarija za pružanje pravnih usluga međunarodnog karaktera prvenstveno deluje na relaciji Mađarska-Srbija (sa posebnim akcentom na pružanje pravnih usluga državljanima Republike Mađarske u Srbiji i obratno, srpskim državljanima u Mađarskoj) u oblasti osnivanja privrednih društava, stranih predstavništava, zastupanja u parničnim predmetima (odštete, nasledni, imovinsko-pravni zahtevi, itd.) odbrane u krivičnim postupcima.